Dotacje z funduszy europejskich

Dotacje unijne są jedną z popularniejszych form finansowania inwestycji, z których korzystają jednostki samorządu terytorialnego, ale także rolnicy czy też przedsiębiorcy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą. Fundusze europejskie zapewniają stosunkowo wysoki procent dofinansowania przez co są tak atrakcyjnym instrumentem. Ponadto ich rozlokowanie zostało wyznaczone w sposób, aby z finansowania pochodzącego z Unii Europejskiej skorzystać mogło jak najwięcej podmiotów, w  tym również osób prywatnych.

Jednak pozyskiwanie środków z funduszy europejskich nie zawsze jest proste. Stopień skomplikowania oraz przebieg procedur administracyjnych zależy od umiejscowienia terytorialnego, a więc województwa, a także od rodzaju projektu. Jedne z najbardziej skomplikowanych pozostają projekty dotyczące innowacji, gdyż to one muszą wykazać swoją zasadność, stopień innowacyjności, stopę zwrotu z inwestycji oraz wiele innych elementów.

Dokumenty aplikacyjne należy składać do odpowiedniej instytucji ogłaszającej konkurs, najczęściej są to urzędy marszałkowskie poszczególnych województw, ale także agencje restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa. Zasadniczą częścią dokumentacji jest biznes plan lub alternatywnie studium wykonalności. Studium wykonalności to dokument zawierający szczegółowe informacje na temat danego projektu. Przede wszystkim studium wykonalności (http://www.strategor.pl/studia-wykonalnosci/) ma wykazać zasadność przeprowadzenia projektu i korzyści z niego płynące. Większość rozdziałów to część merytorycznie traktująca o projekcie. W projektach infrastrukturalnych znajdują się szczegółowe odniesienia do projektu budowlanego, ale także do audytu. Istotną rolę odgrywają także wszelkie odniesienia i uzasadnienia realizacji projektu w stosunku do dokumentów strategicznych istotnych dla danego obszaru.

Business obraz autorstwa freepik - www.freepik.com